Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové (FIM UHK) uspořádala pro zahraniční studenty online podzimní školu, které se zúčastnilo 74 studentů.

Již několik let za sebou se modrá fakulta v červenci zaplní studenty různých národností a po celý měsíc žije letní školou. V roce 2020 tomu tak bohužel nebylo. Kvůli pandemii koronaviru byly letní školy zrušeny. „Po několikaleté tradici jsme v létě na FIM UHK nemohli studenty přivítat. Rozhodli jsme se proto, že pro zájemce ze zahraničí připravíme alespoň virtuální Online Autumn School, abychom jim to alespoň trošku vynahradili a motivovali je přijet k nám studovat v roce 2021, pokud tomu situace dovolí,“ uvedla proděkana pro rozvoj a zahraniční styky Petra Poulová.

Podzimní online školy se zúčastnili zájemci z různých koutů světa. Své zastoupení zde měli studenti z Francie, Chorvatska, Španělska, Mexika, Číny, Tchaj-wanu, Ruska a dalších zemí. Jako první z lektorů zahájila svůj úvodní tutoriál k předmětu Czech Language dr. Miloslava Černá. „Předmět Český jazyk patřil mezi předměty povinné. Otázkou bylo, jak koncipovat výuku tak náročného jazyka pro potenciální zájemce z univerzit z různých koutů světa. Překvapivě nejlépe si v komunikaci na tutoriálech a zároveň i ve zpracování úkolů v e-kurzu vedli studenti, pro které byl český jazyk z jiné jazykové rodiny než slovanské, např. studentka z Malajsie či student z Rumunska,“ zhodnotila své zkušenosti s výukou doktorka Černá.

Podzimní škola se konala ve dnech 12. října až 23. listopadu a studenti si mohli zdokonalit své znalosti například v předmětech Fundamentals of Marketing, Technologies for WEB Publishing, Business Economics and Basics of Finance, Introduction in Law, Computer Networks a dalších.

„Velmi jsem ocenil, že jsem se mohl dozvědět něco o české kultuře, jejím dědictví a ekonomice. Podzimní škola pro mě byla jistým životním obohacením, jak poznat jinou kulturu skrze online prostředí. Pokud to bude do budoucna možné, rád se opět přihlásím na online školu na FIM UHK,“ uvedl Yomi z Nigérie.

Výuka probíhala prostřednictvím MS Teams s využitím e-kurzu v Blackboardu. Hlavními požadavky pro absolvování podzimní školy bylo splnit dva povinné předměty a minimálně dva volitelné. Školu tak úspěšně dokončilo 16 studentů.  -zd-