I letos jsme na FIM volili Učitele roku 2020. Ze tří nominovaných nakonec titul získal profesor Marek Franěk. Za normálních okolností by byl panu Fraňkovi předán pohár v rámci společenského večera FIM, který fakulta každoročně pořádá. Vzhledem k situaci došlo ke komornímu předání v kanceláři pana děkana Josefa Hynka.

Profesor Marek Franěk působí na Katedře managementu FIM od roku 2003. Před příchodem na FIM pracoval pro Akademii věd ČR a v Českém ekologickém ústavu v Praze. Na fakultě vyučuje zejména psychologii, ale také sociologii.

Během svého působení na fakultě byl řešitelem několika grantů GA ČR a vedl řadu interních projektů. Je autorem bezmála 120 článků ve vědeckých a odborných časopisech a přednášel přibližně na 90 vědeckých konferencích.

Mezi jeho výzkumné zájmy patří environmentální psychologie, hudební psychologie a psychologie času. Ve svém volném čase se zabývá rovněž výzkumem historického podzemí a hrou na varhany.

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří mě nominovali na titul ˇ“Učitel roku“. Je to pro mě určitě velká čest. Snad mohu při této příležitosti zmínit, že jsem na FIM přišel v roce 2003, v podstatě jen díky shodě náhod a zprvu jen na částečný úvazek. Nejdříve jsem si od toho moc nesliboval. Chtěl jsem mít pouze určité institucionální zázemí pro své experimentální výzkumy a při tom jen odučit, co je nezbytné. Pak jsem ale pochopil, že to tak nejde, že mnozí studenti vyžadují, a nejen vyžadují, ale také si i zaslouží trochu více. A za další čas jsem pochopil, že tato fakulta je pro mě ideální místo, a že si se zdejšími studenty dobře rozumím. Vzhledem k tomu, že předtím jsem se dlouhou dobu pohyboval v oblasti humanitních věd, oceňuji, že jsou hlavně normálně uvažující a realističtí. Podařilo se mi zde nejen najít dobrou základnu pro svůj experimentální výzkum, ale i pro realizaci různých velkých sociálních projektů typu „Místo parku parkoviště“ nebo „Nechceme holé břehy“, které byly tehdy studenty velmi oceňovány jako ojedinělý způsob praktické výuky. Ač jen pro zábavu, hovořím o různých politicky korektních a progresivistických tendencích. Jsem rád, že na tuto fakultu ještě nedorazily, a že poskytuje prostor pro svobodné a pluralitní myšlení, což bohužel už nebývá ani u nás všude běžné,“ uvedl profesor Franěk.

„Profesor Franěk patří k výrazným osobnostem naší fakulty a studenti i absolventi na něho i po létech vzpomínají – samozřejmě v dobrém. 🙂 K získání fakultního poháru mu ještě jednou blahopřeji a těším se na další spolupráci,“ uzavírá děkan Josef Hynek.

-zd-