Čestná vědecká hodnost doctor honoris causa v oboru Management a Zlatá medaile Univerzity Hradec Králové byly uděleny Ing. Janu Petrofovi  během slavnostního promočního aktu konaného 28. listopadu 2018 v aule Objektu společné výuky Univerzity Hradec Králové.

Univerzita Hradec Králové za dobu své šedesátileté historie udělila čestný doktorát osmkrát. „Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové za čtvrtstoletí své existence dosud nevyužila práva navrhnout významnou osobnost k ocenění čestným doktorátem. Jsme přesvědčeni, že pan Ing. Jan Petrof je osobností, která je vzorem nejen pro podnikatelskou veřejnost, ale i pro naši fakultu, která budoucí manažery a podnikatele pomáhá vzdělávat,“ říká děkan FIM UHK  profesor Josef Hynek a dodává:  „Ing. Jan Petrof ve složité době druhé poloviny minulého století dokázal čestně obstát a po změně politických poměrů obnovit násilně přetrhanou tradici rodinné firmy. Zásadním způsobem se podílel na privatizaci a rozvoji firmy, která nese slavné jméno jeho rodiny, a obstál jako manažer v nelehkých podmínkách, které před něho privatizace podniku a změny na světových trzích postavily. Je vzorem pracovitého podnikatele a manažera, který se aktivně angažuje i ve společenském a kulturním životě v Hradci Králové.“
-vp-