Výjimečná událost v životě univerzity, která se na půdě UHK opakovala teprve podeváté. Čestná vědecká hodnost doctor honoris causa v oboru Management a Zlatá medaile Univerzity Hradec Králové byly uděleny Ing. Janu Petrofovi během slavnostního promočního aktu konaného 28. listopadu 2018 v aule Objektu společné výuky Univerzity Hradec Králové.

Pravnuk zakladatele na světě všude známé společnosti Petrof titul dr. h. c. získal na návrh Vědecké rady Fakulty informatiky a managementu UHK. „Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové za čtvrtstoletí své existence dosud nevyužila práva navrhnout významnou osobnost k ocenění čestným doktorátem. Jsme přesvědčeni, že pan Ing. Jan Petrof je osobností, která je vzorem nejen pro podnikatelskou veřejnost, ale i pro naši fakultu, která budoucí manažery a podnikatele pomáhá vzdělávat,“ říká děkan FIM UHK  profesor Josef Hynek a dodává:  „Ing. Jan Petrof ve složité době druhé poloviny minulého století dokázal čestně obstát a po změně politických poměrů obnovit násilně přetrhanou tradici rodinné firmy. Zásadním způsobem se podílel na privatizaci a rozvoji firmy, která nese slavné jméno jeho rodiny, a obstál jako manažer v nelehkých podmínkách, které před něho privatizace podniku a změny na světových trzích postavily. Je vzorem pracovitého podnikatele a manažera, který se aktivně angažuje i ve společenském a kulturním životě v Hradci Králové.“

Že šlo opravdu o jedinečnou a výjimečnou událost dokládá i fakt, že Univerzita Hradec Králové za dobu své šedesátileté existence přistoupila k udělení čestného doktorátu teprve osmkrát. „Mezi čestné doktory UHK patří například již zesnulý královéhradecký biskup Karel Otčenášek nebo arcibiskup pražský a primas český Dominik Duka. Asi nejznámějším nositelem Zlaté medaile UHK je v roce 2015 promovaný Zdeněk Svěrák,“ popsal historii předávání čestných doktorátů rektor UHK Kamil Kuča s tím, že mezi hosty byli opět přední představitelé českých vysokých škol a další významní hosté, včetně českých zákonodárců a představitelů médií.

-jn-