7 + 4 ≈ 50

Matematik by možná nesouhlasil, možná ano (jde o volbu pravidel pro danou algebru). Ale v úvodu článku to není matematická rovnice. Všechny údaje se týkají vědeckého časopisu Czech Journal of Tourism.

Časopis Czech Journal of Tourism v loňském roce oslavil 7 šťastných let své existence a vydal okolo 50 recenzovaných vědeckých článků, které vycházejí z teoretických poznatků a vlastního výzkumu autorů.

Do vínku mu bylo dáno respektování interdisciplinarity cestovního ruchu, z níž se věnuje zejména ekonomické, environmentální, etické, kognitivní, manažerské, marketingové, informatické a časoprostorové dimenzi cestovního ruchu.

Od svého vzniku vychází časopis v tištěné podobě a současně i elektronicky, jak se lze přesvědčit na adrese http://www.cjot.cz/. Všechny články jsou dostupné volně (plný Open Access) na webu Sciendo, který provozuje respektovaná společnost De Gruyter. Typický je také vícestupňový redakční proces, který od roku 2018 probíhá v novém redakčním systému. Ten zjednodušeně obsahuje řetězec „redakční rada – dva recenzenti – jazykový editor – redakční rada – výkonný redaktor“. Mimochodem dvě nej o redakční radě – nejvzdálenějším členem redakční rady je prof. Larry Dwyer (UNSW Australia Business School, Austrálie) a nejvěhlasnějším Prof. Dr. Geoffrey Wall (University of Waterloo, Kanada). Od svého druhého ročníku vychází články výhradně v kvalitní angličtině, kterou prvotním posouzením a finálním provedením závěrečných anglických korektur garantuje doc. PhDr. Blanka Klímová, M.A., Ph.D. Časopis se věnuje vysoce aktuálním tématům rozvoje turismu, jak ukazuje i poslední číslo časopisu, které bylo zaměřeno zejména na využívání ICT v cestovním ruchu. Od autorů z FIM UHK vyšly v tomto čísle dva články: Ing. Martina Husáková, Ph.D. se věnovala možnostem využití multiagentového přístupu v udržitelném turismu (Use of the Multi-Agent Paradigm in Sustainable Tourism) a Ing. Martina Pásková, Ph.D., Ing. Jan Hruška a Prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc. analyzovali aplikaci Youtube v marketingu leteckých společností (YouTube as an Airlines Marketing Tool). Jak doložil svou analýzou Ing. Tomáš Gajdošík, Ph.D. (Smart Tourism: Concepts and Insights from Central Europe), také v cestovním ruchu se prosazují v destinacích „smart“ přístupy.

Zakladateli časopisu jsou fakulty tří univerzit – vydavatel časopisu Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové a Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. A vysvětlení čísla 4 v názvu článku? Jako mnoho člověkem vytvořených věcí, auta a stoly nevyjímaje, má časopis již 4 kola či čtyři nohy, možná i čtyři válce. Vyberte si. Dalším partnerem pro vydávání časopisu se totiž nově stala od konce roku 2018 Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Tak snad se motor časopisu rozeběhne na ještě vyšší obrátky a brzy rozšíří své indexační portfolio (zatím zahrnuje mimo jiné RePEc/EconPapers, ERIH PLUS, DOAJ a sledování pro WOS ESCI) o připravovanou indexaci v abstraktové a citační databázi Scopus.

Josef Zelenka
Katedra rekreologie a cestovního ruchu FIM UHK