V rámci cyklu přednášek odborníků z praxe zavítal na akademickou půdu Ing. Libor Dvořák, generální ředitel Flex CZ. Jeho vystoupení s názvem Supply chain a zásoby řízené dodavatelem měli možnost studenti vyslechnout 10.4.2017 v učebně A5.

Pan inženýr Dvořák seznámil studenty s problematikou konsignačních skladů, jejich výhodami a nevýhodami i samotnou firmou Flex. Tato pardubická společnost vyrábějící milióny klávesnic či hard disků je v České republice jedním z největších dodavatelů Foxconnu, celosvětově jsou to ale naopak největší konkurenti. Studenti se také dozvěděli, jaké je nastaveno zabezpečení proti krádežím počítačových komponent a mnoho dalších praktických poznatků. V závěru přednášky pan ředitel srdečně pozval studenty se zájmem o logistiku podívat se přímo do firmy Flex a poznat jejich logistiku a výrobu ještě detailněji.

Pavel Bachmann
katedra managementu