Od října letošního roku si mohou studenti a zaměstnanci Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové dopřát zdarma osvěžení čerstvou pitnou mikrofiltrovanou vodou přímo na fakultě.

Přístroj Filtermac, který upravuje vodu z vodovodu právě ve chvíli, kdy ji stáčíte do své lahve či skleničky, byl začátkem října za podpory společnosti Ataccama uveden na akademické půdě do provozu.

„Jsem moc ráda, že se fakulta zapojuje do různých inovací a navíc zdravých inovací. Voda byla osvěžující a ráda si zde zase někdy načepuji. Je super, že máme i možnost volby mezi perlivou a neperlivou,“ říká studentka Beáta Davidová, která si spolu s ostatními spolužáky slavnostní zahájení provozu fontánky nenechala ujít.

Vodu ochutnal i děkan fakulty, profesor Josef Hynek: „Ano, vodu jsem vyzkoušel, je dobrá. Vítám tuto snadno přístupnou alternativu k balené vodě a zejména s ní spojenými PET lahvemi. A velice mě těší i to, že fakulta vychovávající budoucí informatiky a byznysmeny, jde v tomto směru příkladem, protože jde o první instalaci tohoto zařízení v ČR mimo Prahu.“

Už nyní je možné na základě měření vyčíslit první úspory. Ty nás sdělila Mgr. Jana Trachtová, Sales Director firmy Filtermac s.r.o.: „S radostí mohu konstatovat, že úspora za první měsíc provozu je  7 tisíc PET lahví, což je fantastické číslo. Děkujeme, že s námi měníte svět.“

-red-