Akademická půda FIMky bude hostit 2. až 4. července 2019 dvě mezinárodní konference, a to  International Conference on Blended Learning 2019 (ICBL 2019) a International Symposium on Educational Technology 2019 (ISET 2019). Současně s těmito konferencemi se bude konat i tradiční konference eLearning 2019 spojená se soutěží eLearning.

Hlavním tématem 12. ročníku mezinárodní konference ICBL 2019 je Blended learning: Vzdělávací inovace pro personalizované učení. Blended learning je jedním ze slibných přístupů ve vzdělávání, který umožňuje začleňovat inovativní technické a technologické prostředky do tradičního vzdělávání; tím napomáhá zapojení studentů do výuky a následně zvýšení jejich úspěchu v učení. Tato konference má za cíl poskytnout platformu pro výměnu a sdílení zkušeností mezi výzkumníky a odbornou veřejností v dané oblasti. Na konferenci zazní tato témata:

 • Adaptive Learning
 • Analytics and Evaluation of Blended Learning Environment
 • Assessment for Blended Learning
 • Computer Supported Collaborative Learning
 • Content Development for Blended Learning
 • Enriching Learning Experience with Blended Learning
 • Experiences in Blended Learning
 • Game-based Learning
 • Improved Flexibility of Learning Processes
 • Interactive Blended Learning Solutions
 • Open Education Resources
 • Organizational Frameworks for Blended Learning
 • Pedagogical and Psychological Issues
 • Strategies for Blended Learning

Hlavním tématem 5. ročníku konference ISET2019 je technologická inovace pro personalizované učení. Cílem vzdělávacích technologií je zlepšit výsledky učení a obohatit zkušenosti s učením prostřednictvím inovačního a účinného využívání technologií. Konference přinese tato témata:

 • e-learning and online learning
 • game-based learning
 • instructional technology
 • ubiquitous learning and flexible learning
 • social media for teaching and learning
 • massive open online courses
 • open education resources
 • online platform and environment
 • podcasting and broadcasting
 • smart learning environment
 • virtual reality for teaching and learning
 • learning analytics and education big data
 • institutional policies and strategies

Současně s těmito konferencemi přivítá FIMka účastníky již 20. ročníku konference a soutěže eLearning2019. Příznivci netradičních forem vzdělávání budou přesto tradičně v soutěži prezentovat své práce před odbornou porotou, která autorům či tvůrčím týmům nejzdařilejších prací udělí hodnotné ceny.

Toto očekávané letní setkání odborníků a výzkumníků bude jistě tou správnou tvůrčí platformou pro sdílení a výměnu zkušeností ve zmíněných oblastech.

-vp-