Po loňském úspěchu proběhl i v tomto akademickém roce kurz Online marketing v praxi.

Kurz byl veden lektory ze společnosti CS Technologies s.r.o., Adamem Švanse a Tomášem Mencákem, kterým tímto děkujeme za čas i energii věnovanou celému zajištění kurzu a poskytnutí cenných znalostí a zkušeností. Společnost CS Technologies se zabývá tvorbou webů, eshopů, aplikací a online marketingem, díky čemuž studenti v rámci kurzu nahlédli do praxe.

Hodiny byly zaměřeny nejen na teoretické základy, ale zejména na praktické dovednosti. Studenti měli možnost získat znalosti z oblasti moderních přístupů a technologií, které jsou aktuálně využívány na poli online marketingu. Některé lekce probíhaly na počítačové učebně, aby si studenti přímo vyzkoušeli vybrané nástroje. Stejně tak zpracovávali komplexní projekt, díky kterému si osvojili nabyté vědomosti. Úspěšní absolventi navíc získali certifikát.

„Děkujeme Univerzitě Hradec Králové a Ing. Tereze Otčenáškové za možnost předat studentům naše zkušenosti z oblasti online marketingu. Velice si ceníme přístupu všech účastníků, kteří se aktivně zapojovali do výuky. Kurz jsme pořádali již druhým rokem a věřím, že i letos se díky němu mnoha studentům podaří najít pracovní uplatnění,“ říká Tomáš Mencák z CS Technologies.

Zpětná vazba od studentů byla stejně jako v minulém roce velmi pozitivní. Zde je názor jedno z nich, Jana Špriňara: „Není to běžný předmět. Je to praktický kurz vyučovaný lidmi, kteří předávají to, co sami používají ke své práci.  Asi 60 % lekcí jsme strávili v posluchárně užitečnou a aktuální teorií. Tento čas byl věnován pojmům jako SEO, konverzní poměr, PCC, apod. Ve zbylých 40 % lekcí jsme byli v počítačových učebnách a sami si vyzkoušeli základní ovládání Google Analytics či ovládání Facebooku, tak jak ho běžný uživatel nezná. Nevěřil bych, o kolik desítek procent se může změnit tržba eshopu po změně barvy tlačítka nákupního košíku nebo po přesunutí obrázků produktů. V průběhu semestru jsme v 3-6 členných skupinách zpracovávali praktický projekt. Na poslední lekci jsme obdrželi certifikáty a dokonce nám školitelé nabídli pracovní příležitosti u dvou z jejich klientů. Kredity za absolvování kurzu byly pouze pomyslná třešnička na dortu.“ Svůj názor přidává i Lenka Kopecká: „Kurz Online marketingu byl úžasný. Byla bych ráda kdyby byla třeba i dvojka nebo prostě víc takových zajímavých kurzů, které nám přinesou nové zkušenosti a uplatnění v životě.“ 

-to-