I letos se konaly na FIMce závěrečné prezentace studentských projektů v rámci předmětu Podnikání v praxi, který již sedmým rokem vedou odborníci z Katedry ekonomie ve spolupráci s Technologickým centem Hradec Králové (TCHK).

Cílem tohoto volitelného předmětu je naučit studenty založit a rozvíjet svůj vlastní podnikatelský záměr. Při jeho tvorbě studenti vycházejí ze znalostí získaných předchozím studiem z oblasti managementu a ekonomie, ty pak aplikují na rozvoj svého vlastního nebo zvoleného podnikatelského záměru. Studenti se seznámí s prací v týmu, podklady potřebnými k reálnému založení firmy a prvními kroky k obchodním kontaktům a propagaci firmy.

Díky velkému zájmu studentů o tento kurz v minulých letech byl poprvé v tomto roce zařazen do studijních plánů jako volně volitelný předmět za 4 kredity. Mezi podmínky absolvování předmětu patří  kromě plnění týmových úkolů i průběžná a závěrečná prezentace podnikatelského záměru, myšlenky a ve finále i podnikatelského plánu před komisí investorů, podnikatelů a odborníků z praxe.

Členové hodnotící komise složené ze zástupců FIM UHK,  TCHK a případných investorů z řad hradeckých podnikatelů se k posouzení prací studentských týmů sešli v pondělí 14. května v prostorách Objektu společné výuky. Hodnotili celkem 8 projektů.  Prvenství nakonec získal tým Bylinky Krejcar, na druhém místě se umístil CK esport a třetím nejúspěšnějším týmem byl Proscouting. Cenu za nejlepší prezentaci na stánku si odnesl tým Dýmka BAR.

Oceněné projekty získaly finanční podporu 3.000 Kč za nejlépe připravený projekt a 1.000 Kč za druhé a třetí místo. Hodnotila se nejen závěrečná prezentace, ale celkový přístup k předmětu jako k zájmu o podnikání přínosné městu Hradec Králové. Všichni prezentující si pak odnesli zajímavé ceny ve formě předmětů využitelných k podnikání a dalšímu osobnímu rozvoji.

„Jsem potěšena zájmem studentů o náš předmět „Podnikání v praxi“, který je postaven na praktickém zážitkovém vzdělávání a na projektové týmové práci. Součástí projektu jsou i praktické výstupy a prezentace, jakým byl i dnešní, říkejme tomu třeba „veletrh nápadů“. Vždy mě těší, když jsou studenti ochotni k přípravě a mají svoje projekty promyšlené, nápadité a tvůrčí,“ říká lektorka, metodička a koordinátorka kurzu Mgr. Bohdana Kašparová z TCHK a pokračuje: „Letos jsme sice v univerzitním kampusu neměli koně ani psi jako loni, ale i přes to lze považovat ukončení předmětu za milé a příjemné setkání studentů, podnikatelů, investorů a akademiků. Vzájemná zpětná vazba ukázala velký přínos předmětu jak pro studenty, tak pro školu i pro nás z Technologického centra HK a Statutární město Hradec Králové.

V příštím roce máme v plánu obsah předmětu dále posunout a rozšířit o více praktických cvičení a více se zaměřit na týmovou spolupráci, kterou ve výuce a obecně na univerzitě zatím postrádám. Připravujeme tedy řešení a zamýšlíme se nad tímto tématem tak, abychom studenty ještě více připravili na realitu skutečného podnikání se všemi potřebami prezentace  a prodeje jejich projektů. Jsem ráda, že se studenti FIM zajímají o možnosti vlastního podnikání a přemýšlejí o svém vlivu na rozvoj města i sebe sama,“ dodává Bohdana Kašparová.

-vp-