Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové (FIM UHK) získala akreditaci pro navazující magisterský studijní program Datová věda.

Jedná se již o třetí úspěch s akreditacemi v poslední době. Až do roku 2030 byla prodloužena akreditace studijního programu Management cestovního ruchu a vznikl navazující magisterský program Ekonomika a management. V neposlední řadě pak FIM UHK získala také akreditaci pro nový navazující magisterský program Datová věda.

Absolvent Datové vědy je profesionál, který disponuje znalostmi z několika klíčových oborů, a to informatiky, matematické statistiky, zpracování velkých dat a je schopen řídit celý životní cyklus dat.

Jak uvedla Anna Nosková v časopise Forbes: „Právě poptávka po lidech, kteří zvládnou analyzovat velké množství dat a pracovat s nimi, stále roste. Ukazuje to i výroční zpráva Světového ekonomického fóra The Future of Jobs, předpovídající vývoj pracovního trhu v blízké budoucnosti. Strojům budeme nadále čím dál víc delegovat administrativu i manuální práci. Zatím se ale lidstvo neobejde bez dovedností, které umí jen člověk: rozhodovat se, jak s daty naložit, argumentovat, zapojovat etiku i emoce.“

Uchazeči o studium tak mají jedinečnou možnost podat si na daný program přihlášku, a to do 31. března 2021.

„Naše fakulta se vždy snažila držet krok s dobou a když jsme před třemi lety přemýšleli, kam se posunout dál, vsadili jsme právě na datovou vědu neboli Data Science. Jsme velice potěšeni tím, že poslední prognózy a odhady vývoje pracovního trhu v oblasti IT potvrzují, že toto rozhodnutí bylo správné. Osobně vnímám tento obor jako sice mírně náročnější, ale o to dobrodružnější. Kdybych si dnes vybíral, pozice datového detektiva by byla určitě jedním z favoritů a o své uplatnění bych neměl obavy,“ zhodnotil novou akreditaci proděkan FIM UHK pro studijní záležitosti Tomáš Kozel.   -zd-