Výuku tradiční čínštiny s rodilými mluvčími (GONGCHUN WU – Draven (na snímku) a An-Xuan HONG z Wenzao Ursuline University of Languages, Taiwan) organizuje Institut dalšího vzdělávání Fakulty informatiky a managementu UHK.

web2V kurzech pro začátečníky a mírně pokročilé se v minulém akademickém roce účastnilo celkem 25 studentů, včetně akademických pracovníků. Pro vysoký zájem především ze strany studentů, kteří jsou přihlášeni na stipendijní pobyty na Tchaj-wan a do Thajska, bude kurz tradiční čínštiny opět otevřen.

„V minulém semestru jsem měla jedinečnou možnost spolu s ostatními studenty navštěvovat týdně dvouhodinovku čínštiny. Čínština je v současné době nejrozšířenějším světovým jazykem, a proto jsem si řekla, že pro mě, jako lingvistku, by nebylo na škodu se tento jazyk naučit a mít bezesporu jakousi konkurenční výhodu nejen v českém prostředí. Nicméně po prvních hodinách jsem měla pocit, jako by mi šedé buňky mozkové, ale i ty bílé, putovaly jiným směrem, než když jsem studovala jiné evropské jazyky. Učit se čínsky je opravdu těžké; je zde několik melodií, úplně jiná větná skladba či hromada nesrozumitelných znaků. Mojí silnou motivací ale je, že poznatky z prvního semestru, zejména číslovky a některá základní slovíčka, jsem mohla již úspěšně použít na své služební cestě na jaře v Pekingu, kde člověk ovládající jiný světový jazyk než čínštinu nemá prakticky možnost se dostat z bodu A do bodu B. Proto se již nyní těším na další pokračování kurzu,“ říká docentka Blanka Klímová z Katedry aplikované lingvistiky FIM UHK.

„Kurz čínštiny byl pro mě velmi přínosný. Vedla ho usměvavá lektorka z Taiwanu a hodiny byly vždy plné zábavy. Získal jsem základní znalosti o jazyku a čínských znacích. Naučil jsem se spoustu užitečných frází, které teď denně využívám při mém studiu na National Sun Yat Sen University právě na Taiwan,“ říká Michal Rýznar, student oboru Aplikovaná informatika a dodává: “Já jsem si kurz vybral právě z důvodu studijního pobytu na Taiwanu, ale doporučuji ho všem, kdo se třeba zajímá o čínskou kulturu nebo se chce jen naučit něco nového.“