Obsah přednášky Big data, kterou přednesl dne 31. 10. 2017 na FIM UHK pan ing. Martin Drábek, Project Manager společnosti ASSIST Intelligent Solution, byl zaměřený na přehled realizovaných „Big data“ aplikací a na vysvětlení praktických problémů 3V + 3V, které charakterizují tuto oblast.

Přednášející zaujal vysvětlením termínu Big data a jeho charakteristik Volume, Velocity, Variety, Variability, Veracity, Visualization a Value, které v souhrnu vyjadřují hlavní nebo možné zdroje problémů, se kterými je praktické využití velkých dat spojené.

Zajímavý byl přehled stěžejních technologií (z oblasti databázových, analytických a vizualizačních technik), které mají potenciál řešit problémy, spojené se získáním informací z velkých dat.

Úlohou specialistů na Big data je navrhnout metody a techniky a jejich realizace tak, aby data, uložená zpravidla v různých informačních systémech, mohla být prakticky využitá, buď pro návrh a nastartování inovačních procesů, nebo pro analýzu kvality výrobního procesu a detekování rizikových faktorů, pro zvýšení životnosti výrobků, nebo pro snižování nákladů.

Podobně, jako narůstá množství dat, tak narůstá i poptávka po odbornících, kteří dovedou řešit nové typy problémů s velkými daty a zabývají se možnostmi jejich využití.

Přednášející se proto zamýšlel i nad požadavky, které usnadní absolventům vysoké školy a zájemcům o práci v této perspektivní oblasti, začlenit se do týmů v praxi. Zdůraznil dobré teoretické základy ve všech třech výše zmíněných oblastech. Pro úspěšné praktické uplatnění je důležitý také vlastní hlubší zájem o některou oblast a sledování technologických novinek a trendů v měnícím se prostředí.

Hana Skalská
Katedra informatiky a kvantitativních metod