Dveře se otevřely uchazečům o studium

Den otevřených dveří Fakulty informatiky a managementu UHK přilákal ve dnech 15.1. a 16.1.2016 téměř 400 návštěvníků. Program byl velice bohatý a nabízel kromě poskytování podrobných informací o studiu také pestrý doprovodný program. O atmosféře…

Majáles 2016

Ani na letošním Majáles, který se konal ve dnech 21. a 22. 4. 2016, nechyběla FIMka. Součástí programu, jehož hlavní část se odehrávala již tradičně v královéhradeckých Šimkových sadech, bylo také Nábřeží hradeckých vysokých škol,…

Den Pí na FIM již počtvrté

V úterý 15. března 2016 uspořádala Katedra informatiky a kvantitativních metod Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové již 4. ročník akce „Den π na FIM“. Šest desítek středoškoláků z Hradce Králové (BGBB, GJKT, PSJG) a Hořic nejprve…

Setkání s profesorem Šípkem

V polovině dubna se uskutečnila zvaná přednáška profesora Jiřího Šípka na téma geopsychologie v cestovním ruchu. Základním motivem dvouhodinového setkání byl problém, zda-li nás cestování činí šťastnějšími... Asi 40 posluchačů I. ročníku oboru Management cestovního ruchu…

1 2 3