Prof. Hynek od 1. července děkanem FIM

Akademický senát Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové zvolil 12. dubna 2016 na své veřejném zasedání nového kandidáta na funkci děkana. Stal se jím prof. Josef Hynek, současný rektor Univerzity Hradec Králové (UHK). Prof. RNDr.…

Majáles 2016

Ani na letošním Majáles, který se konal ve dnech 21. a 22. 4. 2016, nechyběla FIMka. Součástí programu, jehož hlavní část se odehrávala již tradičně v královéhradeckých Šimkových sadech, bylo také Nábřeží hradeckých vysokých škol,…

Studenti si zahráli Krycí jména

Dne 4. května se ve večerních hodinách se v relaxační zóně FIM konal turnaj v party hře Krycí jména. Hru studenti dobře znali z pravidelných herních akcí pořádaných v průběhu semestru každých 14 dní klubem deskových…

Den Pí na FIM již počtvrté

V úterý 15. března 2016 uspořádala Katedra informatiky a kvantitativních metod Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové již 4. ročník akce „Den π na FIM“. Šest desítek středoškoláků z Hradce Králové (BGBB, GJKT, PSJG) a Hořic nejprve…

Setkání s profesorem Šípkem

V polovině dubna se uskutečnila zvaná přednáška profesora Jiřího Šípka na téma geopsychologie v cestovním ruchu. Základním motivem dvouhodinového setkání byl problém, zda-li nás cestování činí šťastnějšími... Asi 40 posluchačů I. ročníku oboru Management cestovního ruchu…

1 14 15 16