Tradiční čínština se opět otevírá

Výuku tradiční čínštiny s rodilými mluvčími (GONGCHUN WU – Draven (na snímku) a An-Xuan HONG z Wenzao Ursuline University of Languages, Taiwan) organizuje Institut dalšího vzdělávání Fakulty informatiky a managementu UHK. V kurzech pro začátečníky a mírně pokročilé se v minulém…

Vítejte na FIM

Ani letos neodmítlo více než 300 nových studentů FIMky pozvání na přednášku s názvem Vítejte na FIM, kterou pro ně na 25. 8. 2016 připravil tým studentů pod vedením doktorky Strnadové. Cílem tohoto již tradičního…

Mladí programátoři soutěžili na FIMce

Letošní 30. ročník Ústředního kola Soutěže v programování organizovaný Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV) se konal ve spolupráci s Fakultou Informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové ve dnech 24. - 26. 6. 2016. Záštitu nad akcí…

Zahraničním stážistům se na IMITu líbí

Už se stalo jakýmsi nepsaným pravidlem (s trochou nadsázky by se dalo říci dokonce „tradicí“), že každoročně dorazí několik zahraničních stážistů na Institut moderních informačních technologií (dále jen IMIT) na FIMu. Tito studenti zde získávají…

1 2 3 4